کمپین و مشاوره تبلیغاتییکی از قدیمی‌ترین فعالیت‌های «مؤسسه‌ی مهتاب» تبلیغات است. یک کانون تبلیغاتی که با شما در راه رسیدن به هدف‌هایتان همراه می‌شود.

اگر ایده‌ای برای یک فعالیت اقتصادی یا اجتماعی دارید، اگر می‌خواهید ایده‌تان را به برند تبدیل کنید، اگر به دنبال بازارهای بزرگ‌تر هستید و اگر می‌خواهید در کارتان بدرخشید، روی ما حساب کنید.

ما در «مؤسسه‌ی مهتاب» به شما خدمات مشاوره در زمینه‌ی تبلیغات می‌دهیم و برای شما برنامه‌ی جامع تبلیغاتی (کمپین) می‌نویسیم. برای برند شما هویت دیداری تعیین و ترسیم می‌کنیم و دفترچه‌ی برند (برند بوک) شما را تدوین می‌کنیم.

ما با همراهی خود شما خط سیری برای برند شما تعیین می‌کنیم که واقعی و در دسترس باشد و کنار شما می‌ایستیم تا با هم شاهد رشد و حرکت برند باشیم. هرجا نیاز بود دستش را می‌گیریم و هر جا مصلحت بود مسیرش را تغییر می‌دهیم.

برندسازی در «مؤسسه‌ی مهتاب» به جای اصطلاحات و واژه‌های عجیب و غریب بر پایه‌ی واقعیات جامعه‌ی خودمان تعریف می‌شود و بیشتر سه دهه است که کارایی آن را تجربه کرده‌ایم.

خیالتان راحت باشد، می‌توانید به ما اطمینان کنید...


×